joi, 27 octombrie 2011

Acum ne veghează din Împărăţia Cerurilor...

Una dintre cele mai frumoase veşti pe care le-am a­u­zit în viaţa mea a fost descoperirea moaştelor întregi şi bi­ne­mirositoare ale părintelui Ilie Lăcătuşu, în iulie 1998.
Citisem multe cărţi despre închisorile comuniste, cu­noscusem foşti deţinuţi, eram interesat de problema sfin­ţeniei în închisorile comuniste.
Cum am aflat că moaştele părintelui Ilie Lăcătuşu au fost descoperite neputrezite, m-am grăbit să mă duc la pă­rin­tele Justin Pârvu, pentru a-i comunica vestea. Părin­tele m-a primit cu mare bucurie. I-am luat atunci şi un scurt in­terviu despre cum ar trebui cinstit părintele Ilie. A spus că putem să ne rugăm părintelui Ilie, chiar dacă nu este ca­nonizat.
După aceea, întors în Bucureşti, am reuşit să ajung la moaştele părintelui Ilie, împreună cu un prieten, Cla­u­diu Dragomirescu. Când am intrat în criptă, primul lucru a fost să mă uit la ochii părintelui. Voiam să văd dacă erau în­chişi sau deschişi. Ochii erau închişi. Am pus capul pe mâi­nile părintelui, să mă rog să mă întărească în lucrarea de propovăduire a sfinţeniei noilor mucenici – pe vremea a­ceea, în toamna lui 1998, subiectul era tabu.
Când am ridicat capul, am rămas surprins. Părintele a­­vea ochii larg deschişi. Nu se uita spre mine, cum am a­u­zit că a făcut cu alţii, dar ochii erau deschişi. Am rămas şo­cat. I-am spus prietenului meu: „A deschis ochii!” A văzut şi el. Am simţit că Dumnezeu ne dă acest semn pentru a ne spori evlavia faţă de părintele Ilie şi faţă de noii mu­ce­nici.
Ulterior, am întocmit un memoriu pentru cano­ni­za­rea părintelui Ilie Lăcătuşu. Apoi am luat legătura cu câ­te­va asociaţii ortodoxe, şi cu cea a foştilor deţinuţi, şi au spri­­jinit iniţiativa mea. Memoriul a fost depus la Arhie­pis­co­­pia Bucureştilor, care a dat şi un răspuns prompt şi „îm­bu­curător”.
În urma depunerii memoriului respectiv, am fost pri­mit în audienţă la Preafericitul Patriarh Teoctist, îm­pre­­ună cu părintele Galeriu şi cu un fost deţinut politic.
Au trecut mai mult de zece ani de atunci, şi încă nu am auzit să se pună deschis problema canonizării părin­te­lui Ilie Lăcătuşu. Dar în această perioadă am auzit de mul­te minuni săvârşite de el. Doctoriţa de familie de care a­par­ţin mi-a spus că ştie două cazuri de vindecări de cancer să­vârşite după rugăciuni către părintele Ilie.
Am auzit şi lucruri care mi s-au părut exagerate, dar şi multe lucruri adevărate. Pentru mine nu contează decât mo­dul în care Biserica judecă lucrurile. Dacă părintele ar fi murit în închisoare, ar fi putut fi canonizat imediat, în­tru­cât a murit mărturisind credinţa ortodoxă.
Dar, întrucât a murit după ieşirea din închisoare, Bi­se­rica trebuie să cerceteze amănunţit viaţa sa, înainte de a-l canoniza.
Oricum, fie că va fi canonizat mai devreme sau mai târ­ziu, părintele Ilie este sfânt încă de când a părăsit a­ceas­tă lume. Iar acum ne veghează din Împărăţia Ce­ru­ri­lor...
(Danion Vasile)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu