joi, 27 octombrie 2011

Misiunea sa nu s-a terminat


Oare ce minune ar trebui să se întâmple pentru ca sfântul Ilie Lăcătuşu să fie canonizat şi să fie recunoscut sfânt? Cum oare să le deschidă Dumnezeu ochii şi poarta su­fletului celor ce sunt în măsură să decidă acest lucru, când deja fiecare semn este o minune înfăptuită de sfânt, iar toţi cei ce au păşit spre mormântul părintelui, încă din pri­mele clipe, nu-şi pot explica ceea ce simt şi ce se întâm­plă cu ei? Nu mai vorbesc de clipa când intri pentru prima oa­ră în lăcaşul sfânt unde se află moaştele părintelui şi de un­de izvorăşte o mireasmă dumnezeiască şi sfântă, iar chi­­pul său simţi că-ţi vorbeşte, într-un cuvânt îi simţi pre­zen­­­ţa vie şi ajutorul pe care ţi-l dă necondiţionat, fie că eşti convins sau nu pentru ce te afli acolo. Oameni buni, creş­tini, cei care sunteţi cu adevărat creştini, chiar dacă sun­teţi păcătoşi, căci aşa suntem, nimeni nu poate explica în cuvinte, oricât de dulce ar avea graiul, ce înseamnă, pen­tru cei bolnavi şi trupeşte şi sufleteşte, existenţa moaştelor sfân­tului Ilie Lăcătuşu.
Eu sunt convinsă că misiunea sa nu s-a terminat, iar Dum­nezeu l-a hărăzit ca şi după trecerea în rândul celor a­dormiţi să facă bine, să ajute şi să aibă grijă de toţi aceia ca­re îi cer ajutorul în fiecare clipă.[1]
(Marusia)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu